Degrees of Invention

Degrees of Invention

P41 defines

  1.  Dadeling: this is a simple, easily found and almost standard solution. It is the kind of solution that a person can devise him or herself, or that can be found inside the company (e.g. a roller conveyor was used to solve a transport problem; a ‘dadeling’ would be to use it again at another place). 

2.  Kenneling: if a suitable solution to a specific problem cannot be found within the company, it is possible to search for it within the sector or industry. Therefore, a sector umbrella organisation is usually contacted (e.g. one could ask to the umbrella organisation of the own sector which are the usual transporting systems) 

3. Grenzeling: is a solution found in another industry. In other words, it is a sector and industry-transgressing solution (e.g. the transport sector knows the phenomenon that a train can move without friction along a track, by means of a magnetic field. Applying this into your company, is a ‘grenzeling’) 

4.  Weteling: if one transgresses the industry’s own science to find a solution, this is called a ‘weteling’ (e.g. in biology, there is an organism which uses a ‘3D roller conveyor’ system! A ‘weteling’ is its concrete application to your problem). 

5. Invention: An ‘invention’ is a new, so far inexistent creation.

 

Het vervangen van menselijke handelingen door machines en gereedschappen is zo oud als de eerste hamer. De essentie is dat een machine/gereedschap gezocht wordt die de kenmerken en eigenschappen van de manuele productie handelingen versterken, vervangen of verbeteren.

Machines komen voor omdat er zo handelingen kunnen komen die de menselijke eigenschappen overtreffen (bv kloppen met 10 ton gewicht), zodat de menselijke vermoeidheid verminderd wordt, om veel preciezer te werken dan de mens capabel voor is, minder fouten kunnen gemaakt worden.

Dit laatste is de tweede pilaar van Lean Management. Naast de JIT filiosofie is Jidoka de tweede pilaar waarop het Toyota Productiesysteem rust. Jidoka is automatisatie met een menselijk trekje. Als een machi

Het vervangen van menselijke handelingen door machines en gereedschappen is zo oud als de eerste hamer. De essentie is dat een machine/gereedschap gezocht wordt die de kenmerken en eigenschappen van de manuele productie handelingen versterken, vervangen of verbeteren.

Machines komen voor omdat er zo handelingen kunnen komen die de menselijke eigenschappen overtreffen (bv kloppen met 10 ton gewicht), zodat de  menselijke vermoeidheid verminderd wordt, om veel preciezer te werken dan de mens capabel voor is, minder  fouten kunnen gemaakt worden.

Dit laatste is de tweede pilaar van Lean Management. Naast de JIT filiosofie is Jidoka de tweede pilaar waarop het Toyota Productiesysteem rust. Jidoka is automatisatie met een menselijk trekje. Als een machine een fout maakt zal deze machine de fout detecteren en de productie stoppen in plaats van verdere slechte stukken te produceren. Ohno was geïnspireerd door de automatisatie die Sakichi Toyoda gerealiseerd had in een weefgetouw. Zodra de draad brak stopte de machine, zodanig dat een operator meerdere machines kon overzien. Ohno noemde dit autonomation. Vandaag zijn dit poka yoke (foutloze productie), andons (melden van problemen op de werkvloer) enz. Deze dienen ter ondersteuning van de JIT filosofie: juist op tijd, juiste hoeveelheid, juiste onderdelen.

Binnen P41 onderscheiden we verschillende 3 dimensies in de graad van automatisatie tot ruim 140 gradaties.

Kwaliteitsaspecten zijn echter niet de enige te automatiseren richtingen.

ne een fout maakt zal deze machine de fout detecteren en de productie stoppen in plaats van verdere slechte stukken te produceren. Ohno was geïnspireerd door de automatisatie die Sakichi Toyoda gerealiseerd had in een weefgetouw. Zodra de draad brak stopte de machine, zodanig dat een operator meerdere machines kon overzien. Ohno noemde dit autonomation. Vandaag zijn dit poka yoke (foutloze productie), andons (melden van problemen op de werkvloer) enz. Deze dienen ter ondersteuning van de JIT filosofie: juist op tijd, juiste hoeveelheid, juiste onderdelen.

Binnen P41 onderscheiden we verschillende 3 dimensies in de graad van automatisatie tot ruim 140 gradaties.

Kwaliteitsaspecten zijn echter niet de enige te automatiseren richtingen.