Inschrijven voor cursus bij Vormetal.be Op het einde van de cursus six sigma heeft u een goed begrip van de volledige DMAIC cyclus. Aan de hand van theorie in combinatie met actieve oefeningen worden de voornaamste testen statistiek uitgelegd. Ook wordt in de cursus dieper ingegaan op voor- en nadelen van six sigma. De deelnemer wordt gestimuleerd om naast six sigma andere vernieuwende technieken te gebruiken om oplossingen te bedenken op het vlak van werkpostverbeteringen, gebruikte gereedschappen en tooling, dragers van de producten, integratie van hulpmiddelen. De trainer streeft naar interactie en actieve toepassing van de technieken. In elke module wordt de deelnemers gevraagd een bedrijfseigen case mee te brengen zodat de theorie ruim in de praktijk onderbouwd wordt.

De cursus benadert een praktische aanpak zonder minitab waarbij de cursisten de kwaliteit van de “formules” ervaren voor volgende tools, Pareto analyse, IPO proces mapping, Cause & Effects matrix, SPC, Capability analys, MSA. Dit betekent dat de cursist zelf een kleine oefeningen doet om te begrijpen wat dit allemaal inhoudt vanuit de praktijk. Het programma is gelijkaardig aan dat van een green belt maar dus zonder minitab en meer kwalitatief gericht dan kwantitatief. Tevens komen volgende zaken aan bod: Basis statistiek, Steekproef strategie, Multi-vari, Hypothese toetsen, Anova, Enkelvoudige regressie, Chi-kwadraat, DOE, Verbeterfase en controleplan zodat de cursist notie heeft van wat dit allemaal betekent.

De trainer streeft naar interactie en toepassing van de technieken. In elke module wordt de deelnemers gevraagd een bedrijfseigen case mee te brengen zodat de theorie ruim in de praktijk onder-bouwd wordt. Tevens wordt in elke module aangehaald hoe je doorbraken kan bereiken in de toepas-sing van de technieken.

Leave a comment

ten − eight =